Regulamin

SZANOWNI KLIENCI!

Witam serdecznie na stronie internetowej sklepu internetowego TeakMeble Michał Motyka.

Przedmiotem mojej działalności jest sprzedaż mebli ogrodowych oraz akcesoriów do mebli ogrodowych.

Przed dokonaniem zakupów uprzejmie proszę o zapoznanie się z regulaminem sklepu.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości przed dokonaniem zakupu proszę o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów lub , bądź mailowy – info@teakmeble.pl

Życzę udanych zakupów.

Michał Motyka

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Sklep internetowy działa pod adresami internetowymi www.teakmeble.pl oraz mebleteak.pl.

Sklep internetowy stanowi przedsiębiorstwo prowadzone przez Michała Motykę działającego pod firmą „TeakMeble Michał Motyka” z siedzibą w Lesznie (kod pocztowy 64-100) przy ul. Czajkowskiego 4, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Leszna pod nr 22444/2009, REGON 301374940, NIP 697-206-18-31.

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową mebli ogrodowych oraz akcesoriów do mebli ogrodowych.

Nabycie przez Klienta wybranych produktów następuje w wyniku zawarcia umowy sprzedaży.

Do zawarcia niezbędne są następujące czynności:
- złożenie przez Klienta prawidłowego zamówienia w sposób określony w regulaminie;
- potwierdzenie przez Właściciela przyjęcia zamówienia w całości do realizacji;

Oprócz ceny za nabycie wybranego produktu Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów wysyłki produktów. W przypadku zamówienia zestawu ogrodowego (stół + krzesła) dostawa realizowana jest przez firmę TeakMeble, a jej koszt obliczany jest automatycznie na podstawie odległości do miejsca wskazanego przez klienta. Przy zamówieniu zestawu ogrodowego (lub kilku zestawów) wraz z ławką, leżakiem bądź innymi akcesoriami Klient płaci za przesyłkę tylko raz (tj. tylko za dostawę zamawianego zestawu). Wszystkie przesyłki dostarczane naszym transportem firmowym są ubezpieczone. W przypadku niektórych mniejszych zestawów ogrodowych (stół + krzesło) istnieje możliwość wysyłki mebli za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zamówienia pojedynczych krzeseł, mniejszych stołów, ławek bądź innych akcesoriów wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, a jej koszt uzależniony jest od ilości zamawianych produktów. Wysokość kosztu przesyłki kurierskiej podana jest Klientowi zgodnie z postanowieniami Działu V niniejszego Regulaminu.

Uwaga! W przypadku dopełnienia wszelkich formalności, o których mowa w niniejszym regulaminie i zaakceptowaniu zamówienia, Klient zostanie poinformowany przez Właściciela o przyjęciu zamówienia do realizacji. Dopiero w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia o przyjęciu zamówienia w całości do realizacji zawarta zostaje umowa sprzedaży pomiędzy Właścicielem a Klientem.


Dział I. Postanowienia ogólne

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Właściciel – Michał Motyka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ TeakMeble Motyka Michał” z siedzibą przy ul. Czajkowskiego 4, 64-100 Leszno wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Leszna pod nr 22444/2009, REGON 301374940, NIP 697-206-18-31.
  2. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.teakmeble.pl oraz mebleteak.pl sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.
  3. Czas realizacji zamówienia czas, w jakim Właściciel skompletuje zamówienie i przekaże je do wysłania przy użyciu własnych środków transportu lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres wskazany przez Klienta.
  4. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  5. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Klientów oraz Właściciela.
  6. Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  7. Koszyk – element Sklepu przy pomocy, którego Klient ustala szczegóły swojego zamówienia, w tym w szczególności: ilość zamawianych produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy i płatności.
  8. Produkt – prawo własności rzeczy ruchomej wybranej przez Klienta i oferowane przez Sklep;
 2. Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Sklepu są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa (Internet Explorer 7 lub nowszy, Firefox 3 lub nowszy, inna przeglądarka o zbliżonym standardzie) umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem plików „cookies”,
  3. konto poczty e-mail.


Dział II. Warunki realizacji zamówienia

 1. Sklep działa przez 24 godziny na dobę, co oznacza, że Klient może złożyć zamówienia w dowolnym momencie poprzez wejście na stronę internetową Sklepu i dokonaniu czynności wskazanych w dalszej części niniejszego Działu.
 2. Prawidłowo złożone zamówienie zawiera:
  1. wypełnienie formularza kontaktowego wraz z koszykiem zakupów.
  2. określenie sposobu dostawy (dostawa realizowana przez firmę TeakMeble - transport firmowy, firmę kurierską lub odbiór osobisty).
  3. określenie sposobu płatności (zgodnie z działem VI regulaminu)
  4. łączną wartość produktu/produktów wraz z kosztami ich wysyłki (nie dotyczy odbioru osobistego).
 3. Zamówienia są realizowane zgodnie z oznaczeniami dotyczącymi dostępności produktu zamieszczonymi w opisie produktu. W przypadku niedostępności (informuje oznaczenie „NA ZAMÓWIENIE” w opisie produktu lub napis: ”BRAK”) części produktów objętych zamówieniem Klient jest natychmiast informowany o stanie zamówienia oraz możliwości podjęcia decyzji o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 4. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest chwila, w której Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia w całości do realizacji przez Sklep. Potwierdzenie następuje za pomocą e-maila lub telefonicznie w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia od Klienta.
 5. W przypadku zamówienia zestawu ogrodowego (stół + krzesła) dostawa realizowana jest przez firmę TeakMeble, a jej koszt obliczany jest automatycznie na podstawie odległości do miejsca wskazanego przez Klienta.
 6. Przy zamówieniu zestawu ogrodowego (lub kilku zestawów) wraz z ławką, leżakiem bądź innymi akcesoriami za przesyłkę Klient płaci tylko raz (tj. tylko za dostawę zamawianego zestawu).
 7. Wszystkie przesyłki dostarczane naszym transportem firmowym są ubezpieczone.
 8. W przypadku niektórych mniejszych zestawów ogrodowych (stół + krzesło) istnieje możliwość wysyłki mebli za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wysokość kosztu przesyłki kurierskiej podana jest Klientowi zgodnie z postanowieniami Działu V niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku zamówienia pojedynczych krzeseł, mniejszych stołów, ławek bądź innych akcesoriów dostawa realizowana jest przez firmę kurierską, a jej koszt uzależniony jest od ilości zamawianych produktów. Informacja o koszcie przesyłki następuje zgodnie z postanowieniami Działu V niniejszego Regulaminu.
 10. Sklep prowadzi działalność tylko na terenie Rzeczpospolitej Polski, produkty nie są wysyłane poza terytorium Rzeczpospolitej Polski.


Dział III. Czas realizacji zamówienia

 1. Wysyłka (dostawa) zakupionego produktu/produktów realizowana jest w terminie do 14 dni roboczych, przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się od momentu potwierdzenie przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w całości.
 2. W przypadku zamówienia większej ilości produktów, których termin realizacji jest różny, Klient ma możliwość, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym ze Sklepem, realizacji niepełnego zamówienia tzn. z pominięciem produktu (produktów), który nie został jeszcze przygotowany do realizacji zamówienia.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego produktu, wynikających z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy.


Dział IV. Zmiany w zamówieniach

 1. Zmian w zamówieniu można dokonywać na etapie statusu „Przejdź do realizacji zamówienia”. Po kliknięciu ikonki (przycisku) „Potwierdzam zamówienie” lub zrealizowaniu płatności za pomocą serwisów przelewy24.pl lub paypal.com nie ma już możliwości dokonywania zmian w zamówieniu.
 2. Wprowadzanie zmian do zamówienia, zgodnie z zasadą wskazaną w pkt. 1, możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny Klienta ze Sklepem pod nr 667 603 330 lub 792 621 708.


Dział V. Ceny produktów, promocje i koszty przesyłki

 1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych
 2. W przypadku zestawów ogrodowych (stół + krzesło) cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki, które uzależnione są od odległości do miejsca dostawy wskazanego przez klienta. Informacja na temat kosztów dostawy realizowanej przez firmę Teakmeble podawana jest w koszyku przed zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Przy zamówieniu pojedynczych krzeseł, mniejszych stołów, ławek bądź innych akcesoriów cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki, a jej koszt uzależniony jest od ilości zamawianych produktów. Informacja na temat kosztów przesyłki kurierskiej podawana jest w koszyku przed zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta.
 4. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.
 5. Ceną wiążącą dla Właściciela i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 6. Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient ma wgląd do informacji na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki).
 7. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym tu mowa, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na zasadach obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.


Dział VI. Forma płatności za zamówienia

 1. Zapłata za produkt dostarczany za pośrednictwem kuriera oraz jego wysyłkę następuje zawsze w formie przelewu zwykłego (Klient zleca przelew na konto Właściciela) lub za pomocą płatności internetowych w systemie przelewy24.pl lub paypal.com. Zapłata powinna być dokonana po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia w całości do realizacji w terminie 10 dni.
 2. Zapłaty za produkt dostarczany za pośrednictwem TeakMeble można dokonać przy odbiorze produktu. W tym wypadku wymagana jest przedpłata za wysyłkę w formie przelewu zwykłego. Przedpłata na konto powinna być dokonana po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia w całości do realizacji w terminie 10 dni.
 3. W przypadku zapłaty za produkt odbierany osobiście istnieje możliwość płatności przy odbiorze.
 4. Dane do przelewu zwykłego:


TeakMeble Michał Motyka
ul. Czajkowskiego 4, 64-100 Leszno
Bank MILLENNIUM
62 1160 2202 0000 0003 8627 2118
W tytule przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia oraz danych płatnika.

Dział VII. Reklamacje

 1. W przypadku jeżeli zakupiony towar ma wadę fizyczną lub prawną, Klient ma prawo skorzystania z uprawnień rękojmi.
 2. Klient Sklepu może skorzystać także z uprawnień z tytułu gwarancji.
 3. Gwarancja obejmuje wszelkie wady fizyczne produktów w okresie gwarancyjnym. Uprawnienie z tytułu gwarancji obejmuje nieodpłatne usunięcie usterek w zakresie określonym w niniejszych warunkach gwarancji. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.
 4. Gwarancją nie są objęte:
  1. uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej (np. wichury, używanie niezgodnych z instrukcją środków czyszczących itp.),
  2. uszkodzenia powstałe na skutek przeróbek, napraw i zmian dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie,
  3. uszkodzenia powstałe w okolicznościach za które nie odpowiada wytwórca i sprzedający, a w szczególności powstałe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi i eksploatacji,
  4. uszkodzenia powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z warunkami użytkowania,
  5. zmiany koloru drewna wynikające z naturalnego procesu starzenia się materiału.
  6. naturalne spękania drewna powstające wskutek jego starzenia się oraz zmiany warunków pogodowych.
 5. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej prosimy w treści reklamacji podać następujące dane:
  1. dokładny opis problemu będącego podstawą reklamacji,
  2. oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu w przypadku osób fizycznych lub nazwę firmy, adres jej siedziby oraz nr NIP w przypadku przedsiębiorców),
  3. numer zamówienia.
  4. wskazanie czy Klient zgłasza roszczenie z gwarancji, niezgodności towaru z umową czy rękojmią;
  5. reklamowany produkt, który jest wysyłany do naszego serwisu powinien zostać zapakowany w sposób gwarantujący odpowiednią ochronę podczas transportu.
 6. Wszelkie reklamacje powinny być składane na adres Właściciela podany w Dziale I niniejszego Regulaminu.


Dział VIII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o tym Właściciela w drodze jednoznacznego oświadczenia (poprzez np. pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (załącznik nr 1) i przesłać wypełniony formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres Sklepu: info@teakmeble.pl lub pisemnie na adres Właściciela.
 5. Po przesłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Właściciel niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Dział IX. Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od umowy:
  1. jeżeli ze względu na charakter rzeczy dostarczono je do miejsca zamieszkania Klienta, a nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą, koszty odbioru rzeczy ponosi Właściciel;
  2. jeżeli ze względu na charakter rzeczy można ją odesłać w zwykły sposób pocztą lub kurierem, Klient otrzymuje zwrot płatności, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy obejmują koszty nadania przesyłki kurierem lub za pośrednictwem poczty.
 2. Płatności otrzymane od Klienta, Właściciel zwraca w terminie do 14 dni od otrzymania Produktu lub otrzymania dowodu jego odesłania.
 3. Zwrotu płatności Właściciel dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony zgodnie ustalą inaczej.
  Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. W wypadku gdy Właściciel nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Właściciel może, jeżeli zawarto takie zastrzeżenie w umowie, zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt przedsiębiorcy.
  W wypadku, o którym mowa w ust. 7, Klient ma prawo odstąpić od umowy. Zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt przedsiębiorcy.
 5. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Dział X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieobjętych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.12.2014r.
 3. Do umów zawartych przed dniem 24.12.2014 tj. dniem wejścia w życie ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) stosuje się przepisy dotychczasowe.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej: www.teakmeble.pl oraz mebleteak.pl
 5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.